Kunst - Brons Beeld Liggende Vrouw_0.jpg

Maak gebruik van onze one stop shop

Collactions heeft de kennis, het netwerk, de middelen en vooral ook de 'drive' om topverzamelingen te verkopen. Het is ons vak. Alle verkooptaken vinden plaats onder één dak. U heeft te maken met slechts één partij die u alle verkoopinspanningen en zorgen uit handen neemt. U profiteert van onze ervaring met internationale verkoop van kostbare objecten.

Wij maken gebruik van:

• internationale verkooppodia
• netwerk van experts en verzamelaars

Onafhankelijke verkoop, beste resultaat 

U en Collactions dienen eenzelfde belang; verkoop tegen de hoogst mogelijke prijs. Voor uw objecten selecteren wij de meest geschikte verkooppodia.

Opdelen van een verzameling in deelverzamelingen (kavels) levert doorgaans een hogere prijs op. Elk object of (deel)verzameling heeft zijn eigen publiek, verbonden aan een unieke verkoopplaats, vaak digitaal en soms fysiek. Een Zwitserse postzegelcollectie brengt bij verkoop doorgaans meer op in Zwitserland zelf, Nederlandse jazzplaten doen het goed in Japan, Chinees porselein en speelgoed vindt momenteel zijn weg terug naar China en in Azië wordt op dit moment veel Indische kunst verhandeld.

Collactions volgt de markt op de voet en kiest, in tegenstelling tot een veilinghuis, voor elk object het best passende verkooppodium op dat moment. Wij kijken hiervoor nadrukkelijk over de grenzen.

 

 

Munt dubbele adelaar 1933.jpg

Chinese vaas_0.JPG

Hoe het werkt: U de collectie, wij de actie 

Wanneer u overweegt uw collectie te verkopen, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij plannen een persoonlijke ontmoeting om nader kennis met u te maken en te luisteren naar uw wensen. Bij een wederzijds goed gevoel over de haalbaarheid daarvan stellen wij een overeenkomst op waarin alle taken, verplichtingen en afspraken eenduidig worden vastgelegd.

Hierna begint voor ons het daadwerkelijke verkoopproces. Wij zorgen voor het transport van uw collectie naar Collactions en nemen deze in verzekerde consignatie. Zolang de objecten niet verkocht zijn, blijven zij uw rechtmatige eigendom. Uw objecten worden door ons vastgelegd in woord en beeld, gecategoriseerd en/of verkaveld en klaar gemaakt voor verkoop. Collactions selecteert de juiste verkooppodia en biedt de objecten en kavels aan. Gedurende de verkoopfase onderhouden wij de correspondentie met de potentiële kopers (vaak meertalig). Op het moment dat uw object is verkocht en de betaling door de koper is voldaan wordt het object door ons met uiterste zorg verpakt en verzonden. Vanzelfsprekend zorgen wij voor een adequate administratie en betalingsafhandeling.

Gedurende het gehele verkoopproces rapporteren wij u doorlopend over de voortgang en resultaten en waar nodig vindt onderlinge afstemming met u plaats.

Dit maakt Collactions uniek

Onafhankelijk

Collactions is 100% onafhankelijk en niet gelieerd aan enig verkoop- of veilinghuis. Voor elk object en kavel gaan wij steeds op zoek naar het verkoopkanaal waar op dat moment de hoogste opbrengst wordt verwacht.

Wereldpodium

Collactions onderhoudt contacten met diverse internationale (online) veilinghuizen. Hiermee wordt een breder, groter of juist een specifieker publiek bereikt wat de opbrengst ten goede komt.

No cure, no pay

Collactions werkt op commissie-basis. Wordt een object niet boven de afgesproken minimumprijs verkocht, dan betaalt u geen commissie. U loopt dus geen enkel financieel risico.

Emotionele waarde

Collactions besteedt veel aandacht aan de emotionele waarde van de verzameling. Een juiste vertaling hiervan in het verkoopproces werkt opbrengstverhogend.

Eén partij

Collactions draagt zorg voor alle taken die verricht worden tijdens het verkoopproces en onderhoudt de contacten met verkoop- en veilinghuizen, logistieke dienstverleners en potentiële kopers. Collactions is uw enige contact.

Communicatie

Collactions stelt vooraf een overeenkomst op met alle taken, verplichtingen en afspraken. Gedurende het verkoopproces rapporteert Collactions doorlopend de voortgang en resultaten.